KARTA PODATKOWA


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

KARTA PODATKOWA

Jest to najprostszy sposób opłacania podatku dochodowego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wybranie takiej formy rozliczeń zwalnia z prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji i składania deklaracji podatkowych.

Obowiązuje natomiast comiesięczne płacenie podatku w wysokości określonej w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, odrębnie na każdy rok podatkowy.  Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji wymienia się wszystkich jej wspólników. W tej formie opodatkowania istnieje ponadto obowiązek wydania, na żądanie klienta, rachunku lub faktury VAT oraz obowiązek przechowywania tych dokumentów przez okres 5 lat podatkowych.

Podatnicy tej formy rozliczeń przed rozpoczęciem działalności składają wniosek na formularzu PIT-16 w urzędzie skarbowym, następnie nie ma potrzeby corocznego składania takiego wniosku. Podatek rozlicza się w urzędzie skarbowym według miejsca położenia zakładu, wskazanego w zgłoszeniu działalności gospodarczej lub według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby firmy.

Na koniec roku podatkowego podatnik ma obowiązek złożyć w US roczną deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej składki ZUS. Jest to jedyna deklaracja, którą muszą składać podatnicy karty podatkowej.

Forma rozliczeń kartą podatkową jest dostępna tylko w przypadku niektórych rodzajów działalności i nie zawsze jest korzystna. Opłacanie stałego podatku może być nieopłacalne, gdy działalność przynosi straty.