OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WOBEC US I ZUS


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WOBEC US I ZUS

Podstawowym obowiązkiem osób samozartudnionych i mikroprzedsiębiorców rozliczających się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów jest comiesięczne dokonywanie zapisów w księdze.

Można to robić tradycyjnie lub w formie elektronicznej, która zmniejsza ryzyko pomyłek, a podatki wyliczają się automatycznie. Niezależnie jednak od wersji elektronicznej obowiązkowe jest dokonywanie wydruku najpóźniej do dnia 20 następnego miesiąca.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest opłacanie własnych składek ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, a za pracowników zatrudnionych do 15 dnia następnego miesiąca.

Przedsiębiorca opłacający minimalne składki ZUS, nieposiadający pracowników składa deklarację ZUS DRA tylko pierwszy raz, za pełny miesiąc, później nie musi już tego robić. Obowiązek taki istnieje wobec osób płacących podwyższone składki. Bardziej skomplikowana procedura obowiązuje w przypadku zatrudniania pracowników oraz w przypadku, gdy pracownicy chorują.

Obowiązek podatkowy wobec US to przede wszystkim podatek VAT w przypadku czynnych płatników. Wówczas wypełnia się deklarację VAT-7 do 25 dnia następnego miesiąca, a małe firmy VAT-7K jeden raz w kwartale.

Kolejny obowiązek to zaliczka na podatek dochodowy, ale nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji PIT-5 w przypadku firm jednoosobowych. Termin płatności zaliczki do 20 następnego miesiąca, a dla małych firm kwartalnie.