ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE UPRAWNIEŃ DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE UPRAWNIEŃ DO USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Tytułowe rozporządzenie z dnia 18 lipca 2002 r. zostało opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 1022, natomiast kolejne nowelizacje pochodzą: z 2003 r. Nr 210, poz. 2044, z 2006 r. Nr 122, poz. 846, z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 508 Rozporządzenie niniejsze działa wspólnie z Ustawą o rachunkowości, w której zawarto szczegółowe kwestie, kto ma prawo ubiegać się o certyfikat Ministerstwa Finansów i posiadać uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Natomiast omawiane Rozporządzenie z ostatnią nowelizacją skupia się na sprawach formalnych związanych z egzaminem. Dowiedzieć się można również jak powinien wyglądać aktualny wniosek i ile kosztuje cała procedura. Certyfikat można uzyskać zdając egzamin lub dokumentując odpowiednie wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie rachunkowości.

Już w trakcie zdobywania praktyki można przystąpić do egzaminu uprawniającego na usługowe prowadzenie rachunkowości.

W tym celu należy złożyć wniosek, który powinien zawierać następujące dane:

- nr Pesel

- imiona i nazwisko

- data i miejsce urodzenia

- adres zamieszkania

- adres dla korespondencji

Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe oraz za czyn określony w rodz. 9 ustawy o rachunkowości.

Nie ma natomiast konieczności dokumentowania posiadania wykształcenia, ani praktyki w księgowości.